Logo

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Letselschade

Indien u, buiten uw schuld, een verkeersongeval, medische kunstfout, mishandeling of arbeidsongeval overkomt en u heeft hieraan letsel overgehouden dan kunt u zich tot ons wenden. In de regel kunnen wij u dan geheel kosteloos bijstaan. Al uw schadecomponenten verdienen bijzondere aandacht!

Erfrecht

Bij de afwikkeling van een erfenis kunnen conflicten ontstaan tussen de erfgenamen onderling of met de executeur. Wij adviseren en procederen in alle erfrechtzaken en treden daarnaast ook op als vereffenaar of executeur.

Strafrecht

Indien u een dagvaarding ontvangt voor commune delicten zoals diefstal, mishandeling, rijden onder invloed (inbeslagname rijbewijs) alsmede voor economische delicten, aarzelt u dan niet en neem direct contact met ons op. Wij nemen dan de zaak eerst zorgvuldig met u door en zullen een zo goed mogelijke verdediging opzetten en u tijdens de zitting bijstaan. Uiteraard kunt u ons ook al in een eerder stadium, nadat u aangehouden bent geworden, bereiken.

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Indien u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, maar u weet niet hoe u dit het beste kunt aanpakken dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u dan de beste aanpak adviseren. Tevens kunnen wij u adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
Aan de andere kant staan wij ook werknemers bij die door de werkgever ontslagen (dreigen te) worden. Wij kunnen u ter zake adviseren en begeleiden bij het aangaan van een goede regeling (gouden handdruk) dan wel voor u verweer voeren bij zowel het UWV Werkbedrijf als de kantonrechter.

Huurrecht

Alle kwesties die samenhangen met het huren dan wel verhuren door u van een woning of bedrijfsruimte kunt u aan ons voorleggen.
Voor u als verhuurder kunnen wij een passende huurovereenkomst opstellen. Indien u overweegt de huur op te zeggen kunnen wij hierover adviseren en zo nodig procederen met als doel beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming.
Huurders onder u dienen te denken aan onderhoudsklachten welke maar niet verholpen worden, het opzeggen van de huur en aan een huurprijs die mogelijk te hoog is vastgesteld.

Procesrecht (eisen en verweren in handelsrechtelijke zaken)

Mocht u in een handelszaak gedagvaard worden of meent u dat een aan u geleverde zaak niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen dan zijn wij u graag van dienst met een eerste advies. Ook voor het opstarten van een incasso traject bij wanbetalers kunt u bij ons terecht.