Erfrecht

Erfrecht

Mr. J.P. (Jorrit) den Besten adviseert erfgenamen en andere belanghebbenden in nalatenschapskwesties én bij het voorkomen daarvan.

Jorrit den Besten heeft ruime ervaring als erfrechtadvocaat en is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Erfrecht

Bij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen er geschillen ontstaan over:

 • aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van de erfenis
 • boedelbeschrijving
 • informatieverstrekking
 • berekening van de (niet-opeisbare) geldvordering van de erfgenamen op langstlevende echtgenoot
 • opeisen en berekenen van de legitieme portie
 • vernietiging van testamenten o.g.v. wilsgebreken
 • uitleg testament
 • afgifte en berekening van legaten
 • vereffening van de erfenis
 • verdeling van de erfenis
 • de taakuitvoering van de executeur of de vereffenaar
 • erf- en schenkbelasting
 • inbreng van giften of schenkingen in de erfenis
 • verjarings- en/of vervaltermijnen

Daarnaast zijn rondom de afwikkeling van een nalatenschap regelmatig ook andere kwesties aan de orde zoals:

 • notarieel tuchtrecht
 • aansprakelijkheidsrecht (voor executeurs, vereffenaars, bewindvoerders en notarissen)
 • de uitvoering van een bewind, volmacht of levenstestament voor het overlijden
Het Erfrecht Bureau 

Wilt u meer weten over erfrecht en/of over de diensten van ons kantoor op dit gebied verwijzen wij u naar onze speciale website van het Erfrecht Bureau.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u advies over erfrecht of bent u gedagvaard in een erfrechtelijke procedure neemt u dan contact op met mr. Jorrit den Besten van Stalenhoef & Van Haren via 030 – 2334015 of via denbesten@stalenhoefvanharen.nl