Logo

Erfrecht

Erfrecht

Wat is erfrecht?

Het erfrecht regelt de overgang van bezittingen en schulden van de overledene (de “erflater”). Als de erflater een uiterste wilsbeschikking heeft opgesteld bij de notaris vererft zijn vermogen volgens zijn testament en als er niets is geregeld geldt de wettelijke verdeling. Het wettelijk erfrecht is geregeld in boek 4 (erfrecht) van het Burgerlijk Wetboek.

Waarom heeft u een erfrechtadvocaat nodig?

Er is steeds meer vraag naar erfrechtspecialisten door de vergrijzing, het toenemend aantal samengestelde gezinnen en de grootte van de vermogens die vererven. Onder andere bij de aanvaarding, afwikkeling en verdeling van de erfenis kunnen conflicten ontstaan tussen de erfgenamen onderling of met de executeur.

Wij adviseren erfgenamen en executeurs in erfrechtgeschillen én bij het voorkomen daarvan. Daarnaast kennen wij de weg naar de Kantonrechter, de Rechtbank of het Gerechtshof.

Stalenhoef & Van Haren spreekt de taal van het erfrecht en kan als onafhankelijke derde uw belangen behartigen in geschillen met de andere erfgenamen, de executeur of de notaris.

Waar kunt u ons in erfrechtzaken voor inschakelen?

Wij adviseren en procederen over:

• aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van de erfenis
• opeisen van de legitieme portie
• uitleg testament
• legaten
• vereffening van de erfenis
• verdeling van de erfenis
• de taakuitvoering van de executeur
• erf- en schenkbelasting
• inbreng van giften of schenkingen in de erfenis

Contact

Mr. J.P. (Jorrit) den Besten van Stalenhoef & Van Haren heeft ruime ervaring als erfrechtadvocaat en is aangesloten bij de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) en bij de Nederlandse Orde van Executeurs (NOVEX).

Heeft u een vraag of wilt u advies over erfrecht neemt u dan contact op met mr. Jorrit den Besten van Stalenhoef & Van Haren via 030 – 2334015 of via info@stalenhoefvanharen.nl