Erfrecht

Erfrecht

Onze advocaten adviseren erfgenamen en andere belanghebbenden in nalatenschapskwesties én bij het voorkomen daarvan.

Erfrecht

Bij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen er geschillen ontstaan over:

 • aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van de erfenis
 • boedelbeschrijving
 • informatieverstrekking
 • berekening van de (niet-opeisbare) geldvordering van de erfgenamen op langstlevende echtgenoot
 • opeisen en berekenen van de legitieme portie
 • vernietiging van testamenten o.g.v. wilsgebreken
 • uitleg testament
 • afgifte en berekening van legaten
 • vereffening van de erfenis
 • verdeling van de erfenis
 • de taakuitvoering van de executeur of de vereffenaar
 • erf- en schenkbelasting
 • inbreng van giften of schenkingen in de erfenis
 • verjarings- en/of vervaltermijnen

Daarnaast zijn rondom de afwikkeling van een nalatenschap regelmatig ook andere kwesties aan de orde zoals:

 • notarieel tuchtrecht
 • aansprakelijkheidsrecht (voor executeurs, vereffenaars, bewindvoerders en notarissen)
 • de uitvoering van een bewind, volmacht of levenstestament voor het overlijden

Contact

Heeft u een vraag of wilt u advies over erfrecht of bent u gedagvaard in een erfrechtelijke procedure neemt u dan contact op met Stalenhoef & Van Haren.