Privacyverklaring Stalenhoef & Van Haren

Privacyverklaring Stalenhoef & Van Haren

Bij een bezoek aan de website www.stalenhoefvanharen.nl,  verder ook te noemen “Stalenhoef & Van Haren”, kan Stalenhoef & Van Haren persoonsgegevens van u verwerken. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Stalenhoef & Van Haren uw privacy, onder andere door naleving van de nationale en internationale regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Stalenhoef & Van Haren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke Stalenhoef & Van Haren van u verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier

Verwerkingsdoelen van uw persoonsgegevens

Stalenhoef & Van Haren verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande kantoordoelen:

 1. voor het opnemen van contact naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opdracht
 2. voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met de cliënt
 3. voor het aanbieden van informatie over de diensten die Stalenhoef & Van Haren aanbiedt
 4. voor het uitvoeren van promotieactiviteiten anders dan onder 3. genoemd
 5. voor het verrichten van analyses van gegevens voor statistische doeleinden

Cookies

Er is geen cookie-melding. U wordt bij een bezoek aan deze website niet gevolgd door Stalenhoef & Van Haren. Dat u bij uw bezoek aan deze website wel kunt worden gevolgd door cookies van andere websites kan echter niet worden uitgesloten.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens verkregen via deze website worden maximaal een jaar bewaard of, indien er sprake is van een overeenkomst van opdracht, zolang als dat voor de uitvoering daarvan redelijkerwijs noodzakelijk is met een maximum van vijf jaar na uitvoering van de opdracht.

Derden

Stalenhoef & Van Haren verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website door middel van links kunnen worden bezocht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Stalenhoef & Van Haren heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens

Stalenhoef & Van Haren verstrekt u op uw verzoek inzage in de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen. Op uw verzoek rectificeert of verwijdert Stalenhoef & Van Haren de van u opgeslagen gegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Stalenhoef & Van Haren behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen.

Vragen / opmerkingen

Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stalenhoef & Van Haren kunt u zenden aan info@stalenhoefvanharen.nl